تماس با امداد باتری ماشین

 

باتری مناسب خودرو خود را از امداد باتری ماشین بخواهید:

895  65  888

817  65  888

روش صحیح پارک ماشین در شیب ها

۱- راه بدون جدول و پارک در سربالايي:
 در هنگام پارک کردن وسيله نقليه ، فرمان را بسمت راست (در جهت عقربه هاي ساعت)بچرخانيدبه نحوي که چرخهاي جلو در وضعيتي قرار گيرند که در صورت حرکت غيره منتظره ،وسيله نقليه بسمت حاشيه راه کشانده شودو از ورود به سطح سواره رو ممانعت به عمل آيد.
 ۲- راه داراي جدول کناري و پارک در سربالايي:
 در هنگام پارک کردن در چنين شرايطي ، فرمان را بسمت چپ(در جهت خلاف عقربه هاي ساعت )بچرخانيد به نحوي که چرخ جلو سمت راست از قسمت عقب با جدول درگير شوند،در اين صورت جدول مانع به حرکت در آمدن وسيله نقليه مي گردد.
 ۳- راه داراي جدول کناري و پارک در سرازيري :
 در هنگام پارک کردن در چنين شرايطي ،فرمان را به دسمت راست (در جهت عقربه هاي ساعت) بچرخانيد به نحوي که چرخ جلو سمت راست از قسمت جلو با جدول در گير شود،در اينصورت جدول مانع به حرکت در آمدن وسيله نقليه ميگردد.

برای سفارش و خرید آمپر مناسب انواع باطری اوربیتال باطری دلکورباطری پوما جهت نصب بر روی خودرو خود

با امداد باتری ماشین در تماس باشید:

895  65  888

817  65  888

باتری های شرکت دلکور

باتری اتمی دلکور

باتری دلکور محصول کره جنوبی

جدیدترین تاریخ

ارسال و نصب رایگان

باتری پوما

فروش باتری اتمی پوما

باتری پوما محصول شرکت دلکور

جدید ترین تاریخ

ارسال در کمترین زمان ممکن

یکی دیگر از شعب امداد باتری

ba3 1