تماس با امداد باتری ماشین

عنوان کلیک ها
بالا نگه داشتن ترمز دستی بدون نگه داشتن دگمه آن 4277
دانستنی های و نگهداری اتومبیل در فصل زمستان 3516
عدم تعویض به موقع روغن گیربکس ماشین 2578
چگونه ترمز مناسب بگیریم 1953
نحوه صحیح دور زدن ماشین 1912
مهارت رانندگان ایرانی 1642
نحوه درست ترمز گرفتن و مهارت در ترمز 1629
سرعت و ایمنی در رانندگی 1623
طریقه حرکت ابتدایی ماشین 1616
نحوه رانندگی درست در شهر 1615
آشنایی نحوه استقرار و استفاده از اتومبیل 1467
روش صحیح پارک ماشین در شیب ها 1396
استفاده از روش دست روی دست برای دور زدن 1215
روشن کردن صحیح ماشین و خودرو 1167
نحوه تنظیم صندلی ماشین 1160
تعویض دنده در حالت های مختلف 1120
نحوه تنظیم آینه ماشین 1081
ریختن آب لوله کشی در داخل رادیاتور ماشین 1055
نحوه صحیح پارک دوبل ماشین 1036
چگونه فرمان ماشین را بگیریم؟ 1029
اصول رانندگی درست در شرایط بارانی و برفی 1024
اصول درست رانندگی در سرعت های بالا و زیاد 998
شروع حرکت ابتدایی با ماشین 967
نگه داشتن ترمز هنگام عبور از دست انداز ها 967
ریختن آب لوله کشی در داخل شیشه شور ماشین 946
استفاده از کلاج حین حرکت ماشین 931
گرفتن ترمز و کلاج به صورت همزمان 923

جدید  Create new article.

یکی دیگر از شعب امداد باتری

ba3 1