تماس با امداد باتری ماشین

عنوان کلیک ها
بالا نگه داشتن ترمز دستی بدون نگه داشتن دگمه آن 4374
دانستنی های و نگهداری اتومبیل در فصل زمستان 3629
عدم تعویض به موقع روغن گیربکس ماشین 2669
چگونه ترمز مناسب بگیریم 2033
نحوه صحیح دور زدن ماشین 1948
مهارت رانندگان ایرانی 1664
نحوه درست ترمز گرفتن و مهارت در ترمز 1657
طریقه حرکت ابتدایی ماشین 1652
سرعت و ایمنی در رانندگی 1648
نحوه رانندگی درست در شهر 1638
آشنایی نحوه استقرار و استفاده از اتومبیل 1490
روش صحیح پارک ماشین در شیب ها 1426
استفاده از روش دست روی دست برای دور زدن 1242
روشن کردن صحیح ماشین و خودرو 1189
نحوه تنظیم صندلی ماشین 1188
تعویض دنده در حالت های مختلف 1141
نحوه تنظیم آینه ماشین 1101
ریختن آب لوله کشی در داخل رادیاتور ماشین 1077
نحوه صحیح پارک دوبل ماشین 1057
چگونه فرمان ماشین را بگیریم؟ 1054
اصول رانندگی درست در شرایط بارانی و برفی 1047
اصول درست رانندگی در سرعت های بالا و زیاد 1020
نگه داشتن ترمز هنگام عبور از دست انداز ها 989
شروع حرکت ابتدایی با ماشین 987
ریختن آب لوله کشی در داخل شیشه شور ماشین 966
استفاده از کلاج حین حرکت ماشین 948
گرفتن ترمز و کلاج به صورت همزمان 941

جدید  Create new article.

یکی دیگر از شعب امداد باتری

ba3 1